2017

Louise Lindén

Louise Lindén, 25 år, är grundare av Live Green och Young Innovention HUB. Hon tilldelades stipendiet Kompassrosen för att hon ”har mod att rädda när andra blir rädda och driver med stor omtanke och inspiration sin omvärld mot en bättre hållbarhet.”

Som artonåring startade Louise Lindén Live Green, en ungdomsdriven festival med syfte att lyfta samhälls-engagemang och inspirera till en hållbar livsstil. Hittills har festivalen engagerat hundratals unga scenkonstnärer och eldsjälar och samlar såväl ideella organisationer som kommuner och multinationella bolag kring den gemensamma visionen om en bättre framtid för människor och miljö.

Louise Lindén är uppvuxen på Hasslö i Karlskrona skärgård. Redan i unga år drabbades hon av klimatångest och bestämde sig för att inte bli rädd utan göra något för att rädda världen. I Live Green skapades mötesplatsen hon och hennes medarbetare själva saknade.

– Nomineringen fick mig att bli mer medveten om mitt ledarskap och att analysera både styrkor och svagheter. Senaste åren har jag varit så inriktad på att hjälpa, coacha och förbättra för andra att jag själv hamnat i sista hand. Tack vare Kompassrosen är jag nu tvungen att vända blicken inåt och tänka efter: vad behöver jag, för min personliga utveckling och mitt ledarskap? Vad detta än landar vet att stipendiet kommer att förändra mitt liv, säger Louise Lindén, festivalgeneral Live Green.

Live Green har blivit en arena där både människor och engagemang växer. Här möts en mångfald människor och organisationer – allt från ensamkommande flyktingbarn, unga artister och universitetsstudenter till kommuner och multinationella bolag – med ett gemensamt syfte: att skapa en bättre och mer hållbar framtid, både för miljön och för samhället.

– I Live Green skapade vi mötesplatsen vi själva saknade. I dag är vi en förebild för andra arrangörer som inspirerar och utbildar festival- och eventarrangörer i hur man kan ta ansvar för miljön, främja demokrati och mångfald och skapa positiv förändring genom festivaler och kultur. Många använder metoder vi utvecklat, säger Louise Lindén.

Pressmeddelande: Multientreprenören Louise Lindén tar emot Kompassrosen

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Hittills har 34 unga ledare fått stipendiet som ska ge unga ledare en möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

För mer information, kontakta:

Rebecca Sundberg
Verksamhetsledare Stiftelsen Ungt Ledarskap
070-672 84 70
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.