Seminariet Ungt Ledarskap

Varje år samlar vi en bredd av ledare och företrädare från hela samhället för att inspireras och disktuta aktuella ledarskapsfrågor med temat Värdebaserat Ledarskap. Med seminariet vill Stiftelsen öka uppmärksamhet kring Värdebaserat Ledarskap och skapa förutsättningar för fler unga att utveckla sitt ledarskap.

Seminariet arrangeras årligen tillsammans med Scouterna. Seminariet 2019 var Scouternas nittonde ledarskapsseminarium i serien att lyfta fram ungt ledarskap och det trettonde tillsammans med Stiftelsen. Seminariet har ägt rum på flera olika platser i Sverige och sedan samarbetet med Stiftelsen och Scouterna inleddes har det ägt rum på Kungliga Slottet, Stockholm. Sedan 2017 arrangeras Seminariet Ungt Ledarskap på olika platser runt om i landet.

Stipendieutdelning

Kungen delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som har visat på mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra. Stipendiesumman är på 50 000 kronor per mottagare och går till unga ledare fortsatta utveckling i gott ledarskap. Så här såg det ut på ceremonin den 24 april 2019.

Kontakt

Har du några frågor eller synpunkter gällande seminariet är du välkommen
att kontakta Stiftelsens verksamhetsledare Rebecca Sundberg.

Seminarierna om ungt värdebaserat ledarskap samlar entusiastiska ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor till diskussion om ledarskap och goda värderingar.