Seminariet Ungt Ledarskap

Varje år samlar vi en bredd av ledare och företrädare från hela samhället för att inspireras och disktuta aktuella ledarskapsfrågor med temat värdebaserat ledarskap. Med seminariet vill Stiftelsen Ungt Ledarskap lyfta fram och främja det värdebaserade ledarskapet och visa på den potential och kraft som unga ledare besitter.

Seminariet Ungt Ledarskap arrangeras årligen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap tillsammans med Scouterna på olika platser runt om i Sverige. I närvaro av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf möts etablerade och unga ledare från samhällets alla sektorer. Tillsammans kan vi ta viktiga steg i att främja ungas ledarskap i såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor.

2022 års seminarium hölls i Norrköping och fokuserade på värdebaserat ledarskap i kris och konflikt. Här finns ett sammandrag av dagen: Seminariet Ungt Ledarskap 2022.

Fotograf Nathalie Malic

Kontakt

Har du några frågor eller synpunkter gällande seminariet är du välkommen
att kontakta Stiftelsens verksamhetsledare Ida Hennerdal.

Seminarierna om ungt värdebaserat ledarskap samlar entusiastiska ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor till diskussion om ledarskap och goda värderingar.