2015 – Offentlig sektor

Petra Elio Serti

Petra Elio Serti är lärare på Angeredsgymnasiet. Hon är dessutom engagerad i Angeredsutmaningen, där ungdomar möter näringslivet i syfte att skapa sitt eget nätverk och känna en meningsfullhet med skolan – som ett medel att ta sig fram. Hon tilldelas Kompassrosen för offentlig sektor.

Med övertygelsen om att sysselsättning och kommunikation river barriärer i ett segregerat samhälle, vill Petra Elio Serti skapa ett förebildsprogram för förortsungdomar.

– Petra har tack vare sitt arbete fått fler ungdomar att inse vikten av utbildning som ett medel för att ta sig fram. Ett arbete som är viktigt både för individen och för samhället, säger Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

– Jag ser de unga, och ibland räcker det. Tidigare har jag inte reflekterat över vad jag gör eller att det jag gör är så stort. Därför blir jag extra stolt att få ta emot det här stipendiet. Det är inte bara en klapp på axeln, utan betyder att jag vill göra ännu mer för ungdomar framåt, säger Petra Elio Serti.

Petra hoppas att i framtiden kunna skapa en plattform för att inkludera föräldrar med olika modersmål, stärka de unga som inte hörs idag, och med goda förebilder och sunda värderingar visa de unga vilka vägar man kan ta för att utvecklas i en god riktning.

Petra hoppas att stipendiet ska ge henne möjlighet att utvecklas som ledare så att det i förlängningen också kan komma fler till gagn. Petra vill gärna träffa fler förebilder med sunda värderingar.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.