2011 – Ideell sektor

Martin Björgell

Martin Björgell var 23 år och student när han 2011 tilldelades Kompassrosen för att han står så stadigt i sin goda värdegrund, vågar reflektera över svåra frågor, i ord och handling har mod att ta strid för personer och principer och i det tysta visar den omtanke som kännetecknar en riktigt god vän.

”De utmaningar som unga ställs inför idag kräver ett värdebaserat ledarskap, en vilja att leda även då tiderna är svåra och en förståelse för olika kulturer och kontexter i en global värld.”

Med en stark förankring i sin lokala scoutkår har Martin Björgell gått vidare till ständigt större nationella och internationella projekt inom frågor som övergrepp, mobbing, mångfald och främlingsfientlighet. Genom att vara trogen sina grundvärderingar både som ledare och privatperson har han skapat en plattform som sträcker sig långt utanför scouting och ideell sektor samtidigt som han arbetat hårt för att förändra och förbättra i den egna scoutkåren.

Martin Björgell har sedan han fick stipendiet arbetat inom Handelsbanken och är idag filialchef i Sundbyberg. Därtill är Martin Björgell en av två ordföranden för Scouterna.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.