2009 – Ideell sektor

Madeleine Sundell

Madeleine Sundell var 25 år och juridikstuderade när hon 2009 fick Kompassrosen för att hon fått scoutvärderingar att stärkas lokalt och internationellt genom möten mellan olika livssituationer och, trots svårigheter, med handlingskraft förverkligat värdebaserat hjälparbete.

”Utbytet och broarna mellan oss är det som gör att det kontinuerligt kan ske framsteg.”

Madeleine Sundell har varit drivande i utvecklingsprojekt mellan två skolor i Zimbabwe och Sverige. Genom att använda scouting som metod har barn i samma ålder mött varandras vardag och delat med sig av drömmar och mål. Men också fått stöd att bara vara barn genom lek och spel. Trots instabilitet och risker i Zimbabwe har projektet byggt upp starka relationer som utvecklat ledare och barn i båda länderna, och därmed förutsättningarna för nya drivande ledare i framtiden.

Idag arbetar Madeleine Sundell som barnrättsexpert på Frälsningsarmén.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.