Nominera en ung ledare

Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap har instiftat stipendiet Kompassrosen. Detta stipendium syftar till att uppmärksamma föredömliga insatser och uppmuntra unga människor i Sverige att utveckla gott ledarskap genom fortsatt utbildning i värdebaserat ledarskap.

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang och prov på värderingarna mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. De ska således både ha levt upp till andemeningen i de kriterier stipendiekommittén fastställt och ha en tydlig plan för stipendiets användande för utbildning i värdebaserat ledarskap.

Nominering till 2024 års Kompassrosstipendium är tyvärr stängd. Om ett tag öppnar vi nomineringen för Kompassrosen 2025!

Kriterier

Meriterande för stipendiet kan vara gärningar som visar:

 • Tydliga värderingar – och möter andras med öppenhet och respekt
 • Bottnat i sina värderingar och tagit stöd av dem i sina gärningar
 • Utvecklats som människa genom personliga erfarenheter
 • Vågat agera i enlighet med sina värderingar trots ev personlig risk
 • Nyttjat skillnader i bakgrund och erfarenhet som tillgångar
 • Förmågan att se sina medmänniskor som individer med unika egenskaper
 • Förmågan att lyfta sina medmänniskor så att de kommer till sin rätt och kan känna delaktighet i viktiga vägval
 • Vågat både utveckla och driva förändringsprocesser som tillför samhället nya och relevanta värden
 • Förmågan att inspirera sina medmänniskor till att vilja utvecklas och bidra till ett bättre
  samhälle
 • Förmåga att nå ut med sitt ledarskap till önskad mottagare och fallenhet att kommunicera
  med ödmjukhet inför andra perspektiv

I en ansökan/nominering ska det också framgå hur stipendiet ska användas för utbildning i värdebaserat ledarskap.

Vanliga frågor

Kan man söka för flera personer eller en avdelning?
Det är endast möjligt för en personer att söka, eller av andra bli nominerad, till stipendiet – som är personligt. Stipendiet kan inte tilldelas till flera personer, hela avdelningar eller enheter.
Vilken ålder ska man ha för att kunna få stipendiet?
Stiftelsen vill stödja unga människor i sin ledarskapsutveckling, tidigt i livet. I urvalet tittar styrelsen under H.M. Konungens ledning på vad kandidaterna har åstadkommit och vilken potential som finns. Åldersgränsen är upp till 25 år.
Behöver man arbeta som chef för att kunna få stipendiet?
Ett värdebaserat ledarskap och ansvarstagande kan du visa i alla yrkesroller och positioner. Stipendiet är således öppet för ansökan eller nominering för alla, oberoende av formell titel.
När går ansökningstiden ut?
Nominering eller ansökan ska vara inne senast 31 januari. Därefter sker en kartläggning och utvärdering av kandidaterna till stipendiet innan det slutliga beslutet tas under tidig vår. Stipendiet kommer att delas ut årligen i anknytning till Konungens födelsedag den 30 april.
Kan man söka stipendiet flera gånger?
En kandidat kan nomineras/ansöka flera gånger. Nomineringen/ansökan måste dock förnyas varje år. Styrelsen kan dock välja att nominera en kandidat till kommande år varpå denna kvarstår som kandidat.
Hur mycket pengar är stipendiet på?
Stipendiet omfattar 50 000 kronor. Stipendiet ska användas till stipendiatens egen fortsatta ledarskapsutveckling, exempelvis utbildningskostnader och kostnader i samband med utbildning.
Hur gör jag för att nominera?
Nomineringen görs på ungtledarskap.se/nominera.
Om jag har fler frågor, var vänder jag mig då?
Hör gärna av dig till oss, på telefon eller mail! Hitta våra kontaktuppgifter på www.ungtledarskap.se/kontakt/
Hur ska stipendiet användas?
Kompassrosstipendiaten får använda stipendiet till att utvecklas och utbilda sig inom ledarskap på olika sätt. Varje stipendiat får stöd i form av coachning för att besluta om hur just den personen vill gå vidare efter att ha mottagit stipendiet.