2008 – Ideell sektor

Admir Lukacevic

Admir Lukacevic var 24 år och projektledare och baskettränare i Norrköping Dolphins här han fick Kompassrosen 2008 för ett engagerat och oegennyttigt ledarskap som visar vad ledare i ideella organisationer som idrottsrörelsen kan åstadkomma för att ge ungdomar i riskzonen en värdebaserad grund för personlig utveckling.

”Jag är stolt över att ungdomar i utsatta områden tar ansvar, respekterar andra och anpassar sig till det svenska samhället.”

Admir Lukacevic har sedan fjorton års ålder levt med basketen: som spelare, tränare och domare, men också som sponsoransvarig, webbansvarig, utbildningsansvarig, tävlingsansvarig, ordförande och hallstädare när det behövdes. Genom att tålmodigt bygga föreningen runt lärande, deltagande och aktivering, och genom att utbilda unga till funktionärer, domare och tränare visade han vägen till en bättre framtid och bort från kriminalitet och droger. Med idrotten som verktyg fortsätter han att visa hur ideellt arbete kan leda till jobb, kontakter och möjligheter till en bra framtid.

Admir Lukacevic har sedan han fick stipendiet grundat Idrott utan Gränser som är ett företag och en metod som ger barn och ungdomar makt över sina egna liv genom ledarledd idrott.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.