Tidigare seminarier om Ungt ledarskap

Seminarierna om ungt värdebaserat ledarskap har sedan starten 2004 samlat entusiastiska ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor till diskussion om ledarskap och goda värderingar.

Med ett genuint intresse för ledarskapsfrågor bland unga och med en övertygelse om att ledare av äldre generationer har mycket att bidra med till ungas utveckling, står Konung Carl XVI Gustaf värd för Seminariet Ungt Ledarskap.

Att som ledare våga gå från ord till handling är avgörande för unga människors utveckling till framtida ledare. Seminarierna är ett unikt tillfälle för ledare med olika erfarenhet och bakgrund att nätverka, diskutera goda värderingar och dela med sig av egna erfarenheter av ledarskap.

Varje år delar vi även ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som är modiga, omtänksamma och handlingskraftiga. Stipendiet delas ut av H.M. Konungen vid en ceremoni på Kungliga slottet. Årets Kompassrosstipendiater deltar vid Seminariet Ungt Ledarskap.

Tidigare års seminarium och talare

19 maj 2022, Grand Hotell, Norrköping

Tema: Betydelsen av ett värdebaserat ledarskap i kris och konflikt.

Huvudtalare:

 • Ginna Lindberg, utrikeschef, Ekot, Sveriges Radio
 • Andreas Westöö, enhetschef, Katastrofmedicinskt center
 • Ida Texell, ordförande Scouterna

Se en film från seminariet

2 juni 2021, Börsen, Göteborg (digitalt)

Tema: Tillitens kraft och möjligheter i det värdebaserade ledarskapet

Huvudtalare:

 • Åsa Wikforss
 • Ulrika Andersson, SOM-institutet, Göteborgs universitet
 • Viktor Lundqvist, ordförande Scouterna

Se en film från seminariet

2020

Inget seminarium arrangerades med anledning av Covid-19.

19 juni 2019, Kalmarsalen, Kalmar

Tema: Betydelsen av ett värdebaserat ledarskap i det digitala skiftet

Huvudtalare:

 • Kristin Heinonen, Digital trendanalytiker Medievärlden
 • Martin Rosén, Etableringsansvarig, Visions By Rosén Fastigheter
 • Petra Lindskog, Scouternas generalsekreterare

Se en film från seminariet
Läs årets seminariedokumentation

7 maj 2018, Akvariet, Malmö

Tema: Värdebaserat ledarskap – att växa genom att utmana mina gränser

Huvudtalare:

 • Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys
 • Aylin Daut, Projektledare Altitude Meetings
 • Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare

Se en film från seminariet

12 maj 2017, Vetenskapens hus, Luleå

Tema: Värdebaserat ledarskap – FN:s hållbarhetsmål genom värdebaserat ledarskap

Huvudtalare:

 • Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet
 • Kaj Török, Hållbarhetschef Max Hamburgerrestauranger
 • Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare

Se en film från seminariet

14 april 2016, Stockholms Slott

Tema: Värdebaserat ledarskap – Ledarskap för Sveriges framtid

Huvudtalare:

 • Azita Shariati, VD Sodexo
 • David Polfeldt, VD Massive, grundare Good Malmö
 • Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare

Se en film från seminariet

23 april 2015, Stockholms Slott

Tema: Värdebaserat ledarskap – att växa genom att utmana mina gränser

Huvudtalare:

 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för SIDA
 • Thomas Fogdö, idrottare och föreläsare
 • Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare

Panel; Olof Stenhammar, Karin Mattsson Weijber och Farid Nolen

Se en film från seminariet
Läs mer om dagen och liverapporteringen
Läs årets seminariedokumentation

8 maj 2014, Stockholms Slott

Tema: Värdebaserat ledarskap – värderingar över gränser för framtidens ledarskap

Huvudtalare:

 • Stina Honkamaa Bergfors, VD för United Screens
 • Katarina Hedberg, Generalsekreterare för Scouterna
 • David Batstone, Grundare av Not for Sale
 • Julia Kalthoff, stipendiat 2013

Se en film från seminariet
Läs mer om dagen och liverapporteringen som gjordes

11 april 2013, Stockholms Slott

Tema: Värdebaserat ledarskap – utmaningar i en tid av fullständig transparens

Huvudtalare:

 • Inga-Britt Ahlenius, civilekonom och gästprofessor, tidigare undergeneralsekreterare för FN:s internrevision.
 • Tawakkol Karman, journalist från Jemen, mottog Nobels fredspris 2011, den yngst pristagaren någonsin.
 • Petter A Stordalen, grundare och ordförande för Nordic Choice Hotels.
 • Ahmed Abdirahim, deltagare och ledare för kursen Värdebaserat ledarskap.

Se en film från seminariet
Läs mer om dagen och liverapporteringen som gjordes

26 april 2012, Stockholms Slott

Tema: Värdebaserat ledarskap i orostider

Huvudtalare:

 • Jan Eliasson, tillträdande vice generalsekreterare i FN
 • Sahar El-Nadi, bloggare och journalist, Egypten
 • Kjell Enhager, föreläsare inom motivation
 • Marie Reinicke, vice ordförande för Scouterna – Riksorganisationen

Se en film från seminariet

28 april 2011, Stockholms Slott

Tema: Värdebaserat ledarskap – Att göra gott och tjäna pengar

Huvudtalare:

 • James Wolfensohn, Världsbankchef 1995-2005
 • Sophie Stenbeck, Ordförande Hugo Stenbecks Stiftelse

28 april 2010, Stockholms Slott

Tema: Värdebaserat Ledarskap – Ungt ledarskap ur ett globalt perspektiv

Huvudtalare:

 • Kofi Annan, FN’s generalsekreterare 2001-2007
 • Leif Johansson, VD och koncernchef Volvo
 • Marie Reinicke, Ordförande World Scout Jamboree 2011

29 april 2009, Stockholms Slott

Tema: Övertygelser och värderingar som leder till handling

Huvudtalare:

 • Lars Kolind, Direktör och ordförande, World Scout Foundation
 • Sofia Falk, VD och grundare, WIMINVEST
 • Robert Kusén, Stipendiat 2008 och ledningsstrateg

24 april 2008, Stockholms Slott

Tema: Hållbar utveckling – generationsöverskridande ledarskap

Huvudtalare:

 • Carin Götblad, Länspolismästare i Stockholms län och årets chef 2007
 • Keith Coats, en av Sydafrikas ledande experter inom ledarskap
 • Jacob Wallenberg, Styrelseordförande Investor
 • Kenny Bräck, f.d. IndyCar and Indy500 Champion

26 april 2007, Stockholms Slott

Tema: Goda värderingar i praktiken

Huvudtalare:

 • Ingvar Kamprad, Grundare, IKEA
 • Anita Roddick, Grundare Body Shop
 • Gunilla von Platen, VD Xzakt Kundrelation

Se bilder från seminariet

16 november 2006, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Tema: Ledarskapets utmaningar i med- och motgångar

Huvudtalare:

 • Leif Johansson, VD och koncernchef Volvo AB
 • Louise Julian, CEO EF Education
 • Björn Söderberg, Grundare Fair Enterprises Network AB, WebSearch Professional 5 april

5 april 2006, Stockholms Slott

Tema: Värderingar som vägleder unga ledare

Huvudtalare:

 • Angeles Bermudez- Svankvist, VD S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Stefan Krook, VD och Grundare GodEL
 • Anna Rönnlund Rosling, Grundare och verksamhetschef Stiftelsen Gapminder

14 oktober 2005, Ovesholm i Kristianstad

Tema: Ledarskap för förändring

Huvudtalare:

 • Jan Carlzon
 • John Geoghan
 • Ebba Lindsö
 • Cecilia Elving

12 april 2005, Stockholms Slott

Tema: Unga ledare i ett mångkulturellt samhälle

Huvudtalare:

 • Tomas Gustafsson, Vice Ordförande Sveriges olympiska kommitté
 • Lesley Bulman, Chief Executive Officer World Association of Girl Guides and Girl Scouts
 • Tonika Hirdman, VD Banco

18 mars 2004, Stockholms Slott

Tema: Synergier mellan organisationer och näringsliv

Huvudtalare:

 • Carl Henrik Svanberg, VD Ericsson

Läs våra råd till värdebaserade ledare som bidrar till en bättre värld.