Vår huvudpartner

Stiftelsens verksamhet är möjlig tack vare vår huvudpartner:

Hur du kan donera

Alla bidrag mottages tacksamt. De kan sättas in till stiftelsen på:

Bankgiro 900-0811

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Eller kontakta:
Ida Hennerdal
Verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap
070-672 84 70
ida.hennerdal@ungtledarskap.se

Vill du eller din organisation bidra och engagera dig för att fler unga ska få möjlighet att utveckla sitt ledarskap och sina värderingar?