Råd till värdebaserade ledare

Råd från Seminariet Ungt Ledarskap 2014 till värdebaserade ledare som bidrar till en bättre värld.

1. Odla din nyfikenhet

Nyfikenheten på människorna du har omkring dig och på världen, skapar engagemang för dem och det du ska leda.

2. Se människan

Genom att se den enskilda människan och bekräfta henne gör du henne värdefull för andra och sig själv.

3. Tänj ditt mod

Våga lite mer än du tror att du vågar, så flyttas gränsen för vad som känns svårt eller skrämmande hela tiden bortåt.

4. Dela makt

Ge ledarskap och mandat att styra åt andra. Den yttersta formen av maktutövning är att göra andra mäktiga.

5. Anställ människor med rätt attityd som är smartare än du själv

Du blir själv smartare av att umgås med dem. Och attityd går före erfarenhet – erfarenhet bygger alla med tiden, attityd är en inställning till livet.

6. Gilla olika

Anställ människor som är olik dig själv och värdesätt olikheten så att du håller liv i mångfalden. Ju mer mångfald desto mer lär vi oss om oss själva.

7. Var äkta

Allt syns så lev som du lär, det går inte att låtsas. Och kom ihåg att det duger.

8. Var närvarande

Jobba med människorna i din närhet, i den miljö ni är efter de förutsättningar ni har. Personliga möten är alltid viktigast i ledarskap. Ta vara på den energi du får av andra.

9. Utgå från dig själv

Bygg ditt ledarskap utifrån din passion, din kunskap, din erfarenhet. Var den du är och gör vad du kan. Hela tiden.

10. Le och säg hej

Glöm inte att göra det lilla mitt i allt det stora. Varje leende ”hej” till en människa gör världen lite vänligare, lite öppnare. Det är grunden för all stor förändring.

Känner du en ung ledare som är modig, omtänksam och handlingskraftig utöver det förväntade?