2010 – Ideell sektor

Anders Josefsson

Anders Josefsson var 24 år och grundare av organisationen ungradio när han 2010 fick Kompassrosen för att han tryggt låtit egna etiska avvägningar prägla sina handlingar och prioriteringar. Han har därigenom gett ungdomar tid, omtanke och möjlighet att förverkliga sina drömmar i konkreta projekt.

”Det är viktigt att många kan engagera sig och att tröskeln för att börja inte är för hög. Det gör att vår verksamhet alltid är i förändring och att personer är engagerade på olika sätt. Det är en stor fördel för oss som bygger på engagemang.”

Nätverket ungradio har snabbt vuxit till en rikstäckande stödorgansation för ungdomar som vill göra radio och hjälper dem förverkliga sina drömmar i sändningar som inte alltid passar in i formerna för traditionell ideell eller kommersiell radio. Genom att särskilt satsa på att ge ungdomar som ingen lyssnar på en röst visar Anders Josefssons att god människosyn och journalistik kan göra skillnad, och producerar samtidigt riktigt, och viktig radio.

Anders Josefsson har sedan han fick stipendiet utbildat sig inom journalistiken och är idag verksam inom radiojournalistik.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.