2007 – Offentlig sektor

Malin Lotterberg

Malin Lotterberg var 36 år och sjuksköterska på Karsuddens Sjukhus när hon tilldelades Kompassrosen 2007 för medvetna etiska avvägningar inom en av samhällets svåraste och mest kontroversiella verksamheter och för ett moget ledarskap i en tuff och krävande miljö med ambitionen att ständigt förbättra sina resultat genom att förena praktik och forskning.

”För mig är vårdarbete både konst och vetenskap. Rättspsykiatrisk vård utgör i sig ett etiskt dilemma. Det är straff och vård som ska förenas. Det gör det viktigt att man har en levande värdegrund.”

Att ge tvångsvårdade patienter respektfull vård var Malin Lotterbergs utmaning under mer än ett decennium som sjuksköterska på Karsuddens Rättspsykiatriska sjukhus. För att uppnå det målet har hon kombinerat praktisk erfarenhet med forskning om riskbedömningar, något som hon definierar som mer än att enbart kunna säga vilka patienter som har en ökad risk för att återfalla i våldsbrott. Det handlar också om att hitta modeller för att med hjälp av stödåtgärder kunna hålla risken för återfall nere eller att kunna sätta in åtgärder om risken för återfall ökar.

Malin Lotterberg kombinerar idag sitt arbete som kvalitetsansvarlig på Karsuddens sjukhus med forskarstudier på Karolinska institutet.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.