Styrelsen för Stiftelsen Ungt Ledarskap

Ordförande

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledamöter

Anna-Karin Hennig, verkställande ledamot, generalsekreterare Scouterna
Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet
Sofia Hartz, Region Kalmar
Linda Mickelson, Stena AB
Daniel Dellham, Deedster
Magdalena Gerger

Skattmästare

Jan Lindman, Kungliga Hovstaterna

Adjungerad sekreterare

Josefine Hellroth Larsson, vik. verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Kontaktperson

Ida Hennerdal, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
ida.hennerdal@ungtledarskap.se

Vill du veta vara med och bidra till Stiftelsen Ungt Ledarskaps verksamhet?