Styrelsen för Stiftelsen Ungt Ledarskap

Ordförande

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledamöter

Anna-Karin Hennig, verkställande ledamot, t.f. generalsekreterare Scouterna
Eva Fernvall
Stefan Bergh
Sofia Hartz
Christel Armstrong Darvik
Daniel Dellham

Skattmästare

Jan Lindman

Adjungerad sekreterare

Rebecca Sundberg

Kontaktperson

Rebecca Sundberg, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du veta vara med och bidra till Stiftelsen Ungt Ledarskaps verksamhet?