Styrelsen för Stiftelsen Ungt Ledarskap

Ordförande

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledamöter

Anna-Karin Hennig, verkställande ledamot, generalsekreterare Scouterna
Eva Fernvall, Karolinska Universitetssjukhuset och Myndigheten för vård och omsorg
Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet
Sofia Hartz, Region Kalmar
Christel Armstrong Darvik
Daniel Dellham, Deedster

Skattmästare

Jan Lindman, Kungliga Hovstaterna

Adjungerad sekreterare

Rebecca Sundberg, Stiftelsen Ungt Ledarskap

Kontaktperson

Rebecca Sundberg, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du veta vara med och bidra till Stiftelsen Ungt Ledarskaps verksamhet?