Event med stipendiaterna

Löpande under året träffas stipendiaterna i Stiftelsens regi och använder nätverket för att utvecklas och dra nytta av varandras erfarenheter.

Som ett exempel finns här ett klipp från när Kompassrosstipendiater träffade Sture Linnér den 23 november 2009.

Workshop

Kompassrosor och Guldklubbor

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap anordnar årligen en workshop för Stiftelsens Kompassrosstipendiater, som alla är unga ledare, och StyrelseAkademins Guldklubbepristagare, som alla är ordföranden i bolag, noterade som onoterade. Läs mer om olika års workshops nedan.

Se samtliga unga ledare som fått stipendiet Kompassrosen.