2011 – Näringsliv

Cecilia Bergman

Cecilia Bergman var 27 år och destinationschef för Fritidsresor på Kreta när hon 2011 tilldelades 2011 Kompassrosen för att hon i handling levt upp till sina egna och företagets värderingar med ett stort ansvarstagande och mod i såväl vardagen som vid oväntat svåra situationer i resevärlden. Cecilias ledarskap har gett trygghet och lösningar för många medarbetare och resenärer.

”Förmågan att bryta ned visionen till konkreta riktlinjer i vardagen och få samtliga att vara delaktiga i målet är min styrka.”

När askmolnet strandade 3 000 resenärer på Kreta agerade Cecilia Bergman snabbt och arrangerade hemfärd med båt och buss. Samma beslutsamhet och ansvarstagande präglade hennes ledarskap vilket gav henne förutsättningar att som ung kvinna i en mycket internationell miljö prestera imponerande resultat på bolagets största sommardestination.  Med ledarskap som betonar passion, värdeskapande och ansvar skapar hon verktygen som gör att medarbetarna kan leverera, även under stor press.

Cecilia Bergman har sedan hon fick stipendiet gått vidare och arbetar idag på friskvårdskedjan Actic.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.