Stiftelsens Kompassrosstipendiater

2021

Kommunicerades 3 maj 2021. Stipendieutdelningen uppskjuten till hösten 2021 med anledning av Covid-19.

Eleonora Svanberg
Muna Idow
Emina Sesto

2020

Kommunicerades 21 april 2020. Stipendieutdelningen uppskjuten till hösten 2021 med anledning av Covid-19.

Frida Caballero
Oliver Titikic
Victoria Söderlund
Omar Alshogre

2019

Utsågs 24 april 2019.

Shanga Aziz
Alexandra Tecle
Hamza Mostafa

2016

Utsågs 14 april 2016.

Ideell sektor – Hannah Stanton
Offentlig sektor – Mariam Johansson
Näringsliv – Emma Knaggård Wendt

2015

Utsågs 23 april 2015.

Ideell sektor – Emma Arnesson
Offentlig sektor – Petra Elio Serti
Näringsliv – Anas Hsissen

2014

Utsågs 8 maj 2014.

Ideell sektor – Cecilia Andrén Nyström
Offentlig sektor – John Franco
Näringsliv – Michel Issa

2013

Utsågs 11 april 2013.

Ideell sektor – Emelie Blondin
Offentlig sektor – Farid Nolen
Näringsliv – Julia Kalthoff

2012

Utsågs 26 april 2012.

Ideell sektor – Julia Mjörnstedt
Offentlig sektor – Thea Wedin
Näringsliv – Arvid Morin

2011

Utsågs 28 april 2011.

Ideell sektor – Martin Björgell
Offentlig sektor – Jeanette Mikkelsen
Näringsliv – Cecilia Bergman

2010

Utsågs 28 april 2010.

Ideell sektor – Anders Josefsson
Offentlig sektor – Sofia Hartz
Näringsliv – Nino Jahangiri

2009

Utsågs 29 april 2009.

Ideell sektor – Madeleine Sundell
Offentlig sektor – Hanna Bjärgård
Näringsliv – Veronica Hedenmark

2008

Utsågs 24 april 2008.

Ideell sektor – Admir Lukacevic
Offentlig sektor – Fahrudin Zejnic
Näringsliv – Robert Kusén

2007

Utsågs 26 april 2007.

Ideell sektor – Oscar Schröder
Offentlig sektor – Malin Lotterberg
Näringsliv – Imran Ahmad

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.