Stiftelsens Kompassrosstipendiater

2024

Stipendiaterna mottar sitt stipendium 17 maj 2024

Alice Berntsson
Mustafa Aboutaka
Samrand Faik

2023

Stipendiaterna mottog sitt stipendium den 15 maj 2023.

Andreas Magnusson
Gabriella Kärnekull Wolfe
Hilda Silvergran
Mohamed Khalil
Rasmus Häggkvist

2022

Stipendiaterna mottog sitt stipendium den 4 maj 2022.

Linda Hjort
Helen Izzeddine
Hanna Larsson

2021

Kommunicerades 3 maj 2021. 

Eleonora Svanberg
Muna Idow
Emina Sesto

2020

Kommunicerades 21 april 2020. 

Frida Caballero
Oliver Titikic
Victoria Söderlund
Omar Alshogre

2019

Utsågs 24 april 2019.

Shanga Aziz
Alexandra Tecle
Hamza Mostafa

2016

Utsågs 14 april 2016.

Ideell sektor – Hannah Stanton
Offentlig sektor – Mariam Johansson
Näringsliv – Emma Knaggård Wendt

2015

Utsågs 23 april 2015.

Ideell sektor – Emma Arnesson
Offentlig sektor – Petra Elio Serti
Näringsliv – Anas Hsissen

2014

Utsågs 8 maj 2014.

Ideell sektor – Cecilia Andrén Nyström
Offentlig sektor – John Franco
Näringsliv – Michel Issa

2013

Utsågs 11 april 2013.

Ideell sektor – Emelie Blondin
Offentlig sektor – Farid Nolen
Näringsliv – Julia Kalthoff

2012

Utsågs 26 april 2012.

Ideell sektor – Julia Mjörnstedt
Offentlig sektor – Thea Wedin
Näringsliv – Arvid Morin

2011

Utsågs 28 april 2011.

Ideell sektor – Martin Björgell
Offentlig sektor – Jeanette Mikkelsen
Näringsliv – Cecilia Bergman

2010

Utsågs 28 april 2010.

Ideell sektor – Anders Josefsson
Offentlig sektor – Sofia Hartz
Näringsliv – Nino Jahangiri

2009

Utsågs 29 april 2009.

Ideell sektor – Madeleine Sundell
Offentlig sektor – Hanna Bjärgård
Näringsliv – Veronica Hedenmark

2008

Utsågs 24 april 2008.

Ideell sektor – Admir Lukacevic
Offentlig sektor – Fahrudin Zejnic
Näringsliv – Robert Kusén

2007

Utsågs 26 april 2007.

Ideell sektor – Oscar Schröder
Offentlig sektor – Malin Lotterberg
Näringsliv – Imran Ahmad

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.