Stipendium

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. De ska således både ha levt upp till andemeningen i de kriterier stipendiekommittén fastställt och ha en tydlig plan för stipendiets användande för utbildning i värdebaserat ledarskap.

Stipendiet delas årligen ut till unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Det är upp till de sökande att visa på vilket sätt de vill använda stipendiet för att utveckla sitt värdebaserade ledarskap. Man kan tänka sig olika former av utbildningar, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats. Stipendiaterna kommer att få redovisa sina erfarenheter vid flera tillfällen efter det att de fått stipendiet. Det är en viktig del i den egna utvecklingen, men också ett sätt att stimulera till ökat intresse för värdebaserade ledarskapsfrågor.

Stipendiet ska inte ses som en slutbelöning, utan snarare som ett sätt att ta tillvara på potentialen hos en ung person som visat gott ansvarstagande och vill fortsätta att utveckla sitt ledarskap.

Se samtliga unga ledare som fått stipendiet Kompassrosen.