2015 – Näringsliv

Anas Hsissen

Anas Hsissen är grundare till och driver ett bemanningsföretag med fokus på personer som på grund av namn, härkomst, hudfärg, bostadsadress eller utbildning kan ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Han tilldelas Kompassrosen i kategorin näringsliv.

På Flexibla Människor Bemanning möts cirka 40 nationaliteter varje dag. Anas är övertygad om att mångfald är en styrka för varje företag, försöker alltid vara sig själv och uppmuntrar sina medarbetare till detsamma. Hans arbete bidrar till att fler kan få in en fot på arbetsmarknaden.

– Anas är en värderingsstyrd ledare som alltid försöker att leva som han lär. Det han redan åstadkommit med sitt bemanningsföretag är inspirerande, och visar på handlingskraft i viktiga samhällsfrågor som integration och utanförskap på arbetsmarknaden, säger Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

– Jag vill lyfta det bästa i människor, med hjärtat. Jag blir extra stolt när jag hör en medarbetare säga att hen är den första i sin familj med ett fast jobb. Det är kvitto på att mitt arbete fungerar, säger Anas Hsissen.

Anas ser sina egna läs- och skrivsvårigheter som en källa till osäkerhet. Han vill hitta vägar att bli tryggare som ledare trots detta.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.