2008 – Näringsliv

Robert Kusén

Robert Kusén var 32 år och verkstadschef på Scanias motormontering i Södertälje när han 2008 fick Kompassrosen för att i en traditionell industrimiljö ha skapat en personlig modern ledarstil, där vision parad med värme och stark värdegrund frigör medarbetarnas energi och engagemang även för människor i andra länder.

”Jag hade turen att möta riktiga ledare som kunde se saker hos mig som jag inte såg själv.”

Robert Kusén övergav den hägrande rockstjärnekarriären när Scania vågade satsa på honom som ledare. På vägen från montör till verkstadschef formades ett ledarskap som baseras på att mänsklig utveckling och verksamhetsutveckling är samma sak, och att potentialen för båda är enorm. Trots initialt motstånd organiserades motormonteringen om för att på allvar grunda de principer för tillverkning och utveckling som gäller på Scania hos alla medarbetare. Hans största svårighet blev ironiskt nog att framgången lett till att medarbetarna värvats till andra avdelningar.

Robert Kusén har efter att han mottagit stipendiet arbetat som ledningsstrateg och Leanchef för Södertälje kommun. Idag är han vice president inom SSAB EMEA.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.