2007 – Ideell sektor

Oscar Schröder

Oscar Schröder var 25 år och lärarstudent när Kompassrosen 2007 tilldelades för stark uthållighet och engagemang för den egna scoutgruppen under lång tid, där han visat imponerande insikt och mognad i avvägningar mellan individens och gruppens behov.

”Ibland får jag frågan vad en scoutledare tjänar, det verkar råda en allmän uppfattning om att det är ett yrke eller ett vanligt arbete. När jag får den frågan brukar jag svara – jag får upplevelser.”

Oscar Schröder följde samma scouter under tio år, från de yngsta scouterna till vuxna scoutledare. Engagemanget sträckte sig även utanför scoutlokalen till diskussioner på internet, via e-post och telefon om vardagsfrågor och läxläsning. Under vägen formades en ledare med ett djupt och uthålligt engagemang för unga och deras behov. Han har förmåga att finnas till med stor auktoritet utan att synas själv och låter alla känna sig välkomna genom att visa, stötta och själv leva efter sina tydliga riktlinjer.

Oscar Schröder arbetar idag med att utveckla scoutrörelsen som konsulent på Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.