2017

Aliya Sabir

Aliya Sabir är 17 år och grundare av organisationen Ung Integration. Hon har tilldelats stipendiet Kompassrosen för att hon ”med ett inkluderande ledarskap fyllt av omtanke och drivkraft vågar visa vägen och göra skillnad i integrationen av unga”.

För ett år sedan såg hon behov på ett tillfälligt anläggningsboende för flyktingar i hemkommunen Helsingborg. I dag ger hon barn och unga möjligheten att förändra sitt liv och synen på sin egen framtid genom inkluderande aktiviteter av unga för unga.

Aliya Sabir Imanli är född i Tyskland och uppvuxen i Linköping och Helsingborg. Hon går andra året på samhällsprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg. Engagemanget startade med att hon själv knackade dörr på flyktingboendet på Råå söder om Helsingborg för att värva medlemmar.

– Stipendiet kommer hjälpa mig att utveckla mitt ledarskap. Jag vill kunna använda mina värderingar i mitt ledarskap och aktivt arbeta med värdebaserat ledarskap i framtiden. Jag är oerhört stolt att få ta emot Kompassrosen, säger Aliya Sabir Imanli.

Ung Integration arbetar med paragraf 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter: varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Verksamhetens värdegrund är respekt och acceptans och går ut på få svenska och nyanlända ungdomar att mötas. Organisationen drivs av unga och anordnar aktiviteter där fokus är att ha riktigt kul. Samtidigt som deltagarna lär sig mer om samhället, språket, olika kulturer och sätt utöka sitt sociala nätverk och bli en del av samhället.

– Jag har lyckats engagera ungdomar till att ta ansvar och utvecklas i deras ledarskap i Ung Integration. Jag har kunnat främja den lokala integrationen och bidrar till att ungdomar har en värdefull fritid, vilket jag är väldigt stolt över, säger Aliya.

Pressmeddelande: Helsingborgs Aliya Sabir får Kompassrosen för integration av unga

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Hittills har 34 unga ledare fått stipendiet som ska ge unga ledare en möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

För mer information, kontakta:

Rebecca Sundberg
Verksamhetsledare Stiftelsen Ungt Ledarskap
070-672 84 70
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.