2012 – Offentlig sektor

Thea Wedin (tid. Thea Boman)

Thea Wedin var 24 år och fastighetschef på Herrljunga kommun när hon 2012 fick Kompassrosen för att hon med stor empati och handlingskraft har förankrat goda värderingar i sitt dagliga arbete och därmed lyft både medarbetare och organisation.

”Att känna tillit till sina medarbetare är vitalt, för att det ska bli verklighet måste man kunna lita på varandra och ha en ärlig kommunikation för att kunna utvecklas och genomföra ett bra arbete.”

Bra resultat under vikariatet som assistent ledde till erbjudandet om att ta över jobbet som fastighetschef. Genom att kombinera byggnadsingenjörens kunskap om de hårda värdena med en god ledares personliga blick och engagemang har Thea Wedin byggt nya effektivare rutiner och lyft en åldrande personalgrupps energi och arbetslust. Hon arbetar hårt för att hitta en plats för alla, med arbetsuppgifter som de känner sig trygga med och har fått gruppen att gå åt samma håll, vilket lett till bättre resultat, trots högre krav.

Thea Wedin har sedan hon fick stipendiet fått nytt jobb som fastighetsansvarig på Emmaboda Bostadsbolag.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.