2015 – Ideell sektor

Emma Arnesson

Emma Arnesson är eldsjälen bakom integrationsprojektet Hej främling! som hjälper asylsökande och nyanlända flyktingar till fysiskt och mentalt välmående. Hon tilldelas Kompassrosen för ideell sektor.

Emma Arnesson tilldelas Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen inom ideell sektor för sitt arbete med friskvård som ett medel för integration. Emma vistas i stort sett varje dag på länets största asylboende för cirka 300 personer och är spindeln i nätet mellan Migrationsverket, kommunen och lokala idrottsföreningar.

– Emma bevisar att man med vilja och kreativitet kan göra viktig skillnad. Med sitt engagemang påverkar hon varje dag många liv till det bättre i sitt arbete med asylsökande och nyanlända flyktingar, säger Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Emma Arnesson är uppvuxen i Jämtland och för henne har aktivitet i naturen alltid varit en källa till ro och styrka. Hon brinner för rättvisa och människors lika värde, och hjälper med Hej främling! barn och unga att bearbeta trauman genom idrott och lek.

– Mitt jobb är att stärka människor, för alla behöver friskvård. Hej främling! jobbar med att få personer på asylboenden att få råd att utöva fysiska aktiviteter. Jag känner mig otroligt stolt och glad över att bli uppmärksammad för något så fint som stipendiet står för – mod, omtanke och handlingskraft. Det är det som betyder något för mig, säger Emma Arnesson.

Med stipendiet hoppas Emma få lära sig av etablerade ledare inom ideell sektor med lång erfarenhet av att leda volontärer, och vill även utveckla sitt ledarskap på engelska inför projektets internationella framgångar.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.