2009 – Näringsliv

Veronica Hedenmark

Veronica Hedenmark var 31 år och grundare av assistansföretaget VH Assistans när hon 2009 fick Kompassrosen för att hon med sin personliga värme, sina värderingar och sina egna erfarenheter skapat ett framgångsrikt företag som visar omtanke i praktiken, om både brukare och anställda.

”Min uppgift är att ta tillvara funktionshindrade individers förmågor och förutsättningar och skapa en fortsättning på livet utifrån den uppkomna situationen.”

Veronica blev inte förtidspensionär efter gymnasiet, istället tog hon med sig insikterna från det egna funktionshindret och anställde sin assistent i ett eget företag. Verksamheten sysselsätter idag hundratals assistenter runt om i Sverige. Målet, att driva företag med både tanke och omtanke, innebär i praktiken ett hårt arbete för att kunderna får samma möjligheter i samhället som alla andra, men också ett genomtänkt arbete för att synliggöra och bekräfta anställda som har få arbetskamrater.

Veronica Hedenmark finns fortfarande verksam inom VH Assistans.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.