2008 – Offentlig sektor

Fahrudin Zejnic

Fahrudin Zejnic var 34 år och biträdande studierektor vid Sofielundsskolan i Malmö när han 2008 fick Kompassrosen för ett närvarande och tryggt ledarskap som genom egna initiativ och okonventionella lösningar bidragit till att lyfta en tidigare problemskola till en plats där unga människor utvecklas och blir sedda.

”Vi har visat att man med hårt arbete och tro på eleverna kan ändra en hopplös situation. Nu är vi en förebild för många andra som befinner sig i den situation vi en gång var i.”

Fahrudin Zejnic började på Sofielundsskolan i Malmö som socialarbetare. Skolan hotades av stängning och utsattes för bombhot från eleverna. Snart fick han som biträdande studierektor ansvar för att vända situationen. Genom att satsa på samarbete och nyckelord som föredöme, finnas i verksamheten och inte lämna någon osedd blev skolan en förebild för andra skolor. Eleverna, många från ett område som räknas som Sveriges fattigaste, med hög arbetslöshet, trångboddhet, segregation, ekonomiskt och socialt utanförskap, fick en skolledare som såg dem som fantastiska men krävande och en ledare som såg skolan som en arbetsplats där man får minst dubbelt så mycket tillbaka för all möda man har investerat.

Fahrudin Zejnic har sedan han fick stipendiet bytt skola och är idag rektor på Stenkulaskolan i Malmö.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.