Om Stiftelsen Ungt Ledarskap

Under mer än 60 år har Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf engagerat sig i Scouterna – i Sverige och internationellt. Han har sett vad en stark värdegrund och ett bra ledarskap betyder för utvecklingen av en god samhällsgemenskap. Kungen har i olika sammanhang efterlyst en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar.

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:

  • Utdelning av stipendiet Kompassrosen till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap

Duktiga ledare behövs inom alla delar av vårt samhälle. Stiftelsens verksamhet finansieras genom insamling från alla som ser betydelsen och behovet av ett värdebaserat ledarskap.

Du kan nominera en ung ledare genom att klicka här: Nominera!

Bidrag sätts in på bankgiro 900-0811.

Ta del av Stiftelsens årsredovisning för 2022

Ta del av Stiftelsens årsredovisning för 2021

 

Hantering av personuppgifter

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap har en policy gällande hantering av personuppgifter som lämnas till Stiftelsen exempelvis i samband med nomineringar till stipendiet Kompassrosen och vid registrering till våra arrangemang.

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas.

Vill du ta del av stiftelsens stadgar?