2012 – Ideell sektor

Julia Mjörnstedt

Julia Mjörnstedt var 25 år och generalsekreterare för Ung Cancer när hon 2012 fick Kompassrosen för att hon med passionerad vilja, kreativt arbete och mod att finnas till när det är svårt, har gjort skillnad för cancersjuka ungdomar.

”En god ledare älskar det den gör och gör allt för att de andra också ska göra det.”

Unga cancerdrabbade var länge en eftersatt grupp, med stort behov av mötesplatser, information och debatt som driver deras frågor. För att råda bot på detta startade Julia Mjörnstedt tillsammans med en vän Ung Cancer som arbetar för att unga med cancer inte bara ska överleva, utan också leva ett gott liv. Som ung tjej i en konservativ bransch har hon ifrågasatts, och ofta känt sig ensam, men på kort tid har hon skapat en hållbar och växande organisation genom att våga satsa stort, men också genom att bromsa för att hinna bygga organisationen med en stabil grund.

Julia Mjörnstedt är fortfarande generalsekreterare för Ung Cancer.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.