2011 – Offentlig sektor

Jeanette Mikkelsen

Jeanette Mikkelsen var 24 år och verksamhetschef inom äldreomsorgen i Linköpings kommun när hon fick Kompassrosen 2011 för att hon valt att låta goda värderingar och ett brinnande engagemang för äldre styra både yrkesval och hur hon med omtanke och driftighet gjort äldreomsorgen till en värdig omsorg om äldre.

”I mitt ledarskap hjälper jag varje individ att själv finna lösningar på problem, genom en lyhördhet och respekt för deras professionalitet. På det viset tror jag att individen växer i sig själv.”

Jeanette Mikkelsen arbetar inom äldrevården för att kunna göra skillnad. Genom att som verksamhetschef inte styras av det medicinska perspektivet utan istället låta arbetet ledas av det friska och individens egna prioriteringar av sina behov gör hon den skillnaden. Verktygen kan var aktiviteter, sång och kramar, sådant som verkar självklart men som kan kännas mycket främmande för den som har en traditionell syn på äldrevården. Genom klara mål och tydlig respekt för både kunder och medarbetares trygghet har hon visat att dessa perspektiv kan skifta.

Jeanette Mikkelsen har gått vidare till jobbet som utvecklingsledare och områdeschef på Åtvidabergs kommun sedan hon fick stipendiet.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.