2009 – Offentlig sektor

Hanna Bjärgård

Hanna Bjärgård var 31 år och yttre befäl i Stockholmspolisens utryckningsenhet när hon 2009 tilldelades Kompassrosen för att hon modigt drivit fram ett nytt ledarskap med delaktighet och ansvarstagande inom sin polisenhet, som lett till tydligare värderingar, större öppenhet mot allmänheten och ökad förståelse för olikheter.

”Som ledare är det lätt att ta både kartan och kompassen och säga: ’Följ mig’. Men då skapar man en grupp av följeslagare som är beroende av mig som chef. Vad händer då den dagen jag inte är på plats?”

Som polis kan Hanna Bjärgård göra skillnad för människor hon möter, men hon har också gjort skillnad för sina medarbetare. Det som låter självklart i de flesta organisationer är inte det inom polisen, som ibland måste vara hierarkisk och där en utmaning av ordningen lätt leder till förvirring och otrygghet. Men att lämna det traditionella arbetssättet och istället genom diskussion förankra och formulera målen för att gemensamt komma fram till ett bra genomförande resulterade inte bara i överträffade mål utan också i ökad entusiasm och energi.

Hanna Bjärgård arbetar idag som kommissarie och chef för Ingripandesektionen Norrmalm i City polismästardistrikt.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.