Särskild insamling under 2023

Under 2023 uppmärksammas Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs 50-årsjubileum på tronen. Kungen har beslutat att rekommendera donationer till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap i samband med jubileet. Stiftelsen kommer att vara en mycket tacksam mottagare av medlen och förvalta dessa utifrån stiftelsens syften och målsättningar.

”Jag hoppas att ni, liksom jag, fortsätter att stödja arbetet med att vidare utveckla värdebaserat ledarskap. Vi måste ge alla unga ledare de chanser de så väl behöver”

– Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap har funnits sedan 2006. Nu vill vi ta nästa steg. I dessa tider är behovet av positiva unga förebilder större än kanske någonsin tidigare. Genom Stiftelsen Ungt Ledarskaps verksamhet vill vi i ännu högre grad vara en kunskapshubb och mötesplats för frågor som rör ungt, värdebaserat ledarskap.

Läs mer här: Jubileumsinsamling till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Stötta Stiftelsen Ungt Ledarskap ekonomiskt

Vår verksamhet bygger helt på gåvor och bidrag från privatpersoner, organisationer och företag. Genom dessa gåvor kan vi fortsätta vårt arbete med att lyfta fram morgondagens ledare och främja ungt, värdebaserat ledarskap.

Partnerskap

Vi har flera partners som bidrar med sin kompetens och tjänster för att främja Stiftelsens verksamhet på olika sätt. Har du något du vill bidra med? Hör av dig!

Har du frågor eller vill veta mer?

Ta kontakt med verksamhetsledare Ida Hennerdal så hittar vi en lösning som passar just dig, din organisation eller ditt företag.

Donera en gåva!

Alla bidrag mottages tacksamt. De kan sättas in på bankgiro 900-0811 eller swishnummer 1236833321. Märk gärna dina gåva med namn och kontaktuppgifter, så vi kan tacka dig.

Vår verksamhet granskas genom Svensk insamlingskontroll.

Vill du nominera en ung ledare?