Behandling av dina personuppgifter

Här informerar vi om hur Konung Carl XVI Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap (organisationsnummer: 802425–0642), nedan ”stiftelsen”, behandlar dina personuppgifter. Framför allt behandlar vi personuppgifter för att hantera nomineringar till stipendier och för att administrera deltagande vid evenemang och utbildningar. Vi behandlar även personuppgifter i samband med att du ger gåvor till oss, kontaktar oss spontant eller om du skickar fakturor/sluter avtal med oss.

Uppgifterna som du lämnar till oss utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och den svenska kompletterande dataskyddslagen (2018:218). För den behandling som beskrivs i denna information är det stiftelsen som är personuppgiftsansvarig.

I vissa avseenden är vi gemensamt personuppgiftsansvariga med andra parter, som därigenom självständigt behandlar uppgifterna. Det framgår där vi informerar om hur vi behandlar dina uppgifter. Gemensamt personuppgiftsansvar regleras mellan de personuppgiftsansvariga. I vårt fall finns sådan reglering i överenskommelser med Scouterna och Scouternas folkhögskola.

Vi tar din integritet på stort allvar. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet, och i enlighet med de krav lagstiftningen ställer, är en självklarhet och en central förtroendefråga för stiftelsen. Genom att ta del av denna informationstext hoppas vi därför att du kommer att få en tydlig bild av hur vi behandlar dina uppgifter, och i och med detta känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter.

Utöver denna allmänna informationstext kan vi under vissa omständigheter lämna kompletterande eller separat information till dig om viss personuppgiftsbehandling. Sådan kompletterande information gäller i så fall i tillägg och med företräde framför denna allmänna informationstext.