2016 – Ideell sektor

Hannah Stanton

29-åriga scouten Hannah Stanton får Kompassrosen för modet att göra världen till en bättre plats.

I sin hemkommun Malmö är hon en eldsjäl i flyktingmottagandet och beskrivs som en förebild som glöder, sprudlar och debatterar – alltid med en värderingsmässig kompass, ett driv att gå från ord till handling – från Sverige till hela världen. Den 14 april tar hon emot Kompassrosen av H.M. Konung Carl XVI Gustaf, ett stipendium på 250 000 kr, i kategorin ideell sektor.
– Enda sättet för en hållbar framtid är när unga är delaktiga. Vi ska vara med och fatta beslut, inte bara titta på, säger Hannah Stanton.

Med övertygelsen om att barn och unga ska få växa till den potential de har, leva värdigt, vettigt och ha rätt till en rättvis uppväxt, gör Hannah verklig skillnad. Född och uppvuxen i Tyskland kom hon till Sverige som 16-åring. Hon är utbildad tolk, har läst mastersprogrammet strategisk kommunikation och har vidareutbildat sig inom ledarskap. Till vardags jobbar hon som kommunikationsstrateg på Lunds kommun och på TheGoals.org. och är engagerad scout.

– Jag tycker att mod och handlingskraft går hand i hand. I arbetet med att tillgängliggöra FN:s hållbarhetsmål föreslog jag att man skulle kontakta Jan Eliasson. Ingen trodde att han skulle ha tid och avfärda idén. Jag tänkte att det värsta som kan hända är att jag får ett nej. Jag tog kontakt och fick till ett möte nästkommande dag. Att våga göra saker fastän alla andra inte håller med är handlingskraft för mig, säger Hannah Stanton.

De frågor Hannah brinner mest för är våld mot kvinnor och flickor och global hållbarhet utifrån det sociala perspektivet dvs. jämställdhet, rättvisa och mångfald. WAGGGS och i Voices aganist Violence är exempel på organisationer där Hannah har ett stort engagemang i dag. Med stöd av stipendiet vill hon att upplevelsebaserat lärande och icke-formell utbildning utanför klassrummet, såsom scouting, tas till nästa nivå.

– Jag är övertygad om att den första uppkopplade generationen blir den första hållbara generationen. Teknikens möjligheter ställer höga krav på ett värdebaserat sätt att leda eftersom man behöver finns nära oavsett om det är i det fysiska eller i det virtuella. Genom teknik delar unga i dag globala problem och får hjälp och inspiration av varandra att lösa dem på lokal nivå, det skapar framtidstro för mig, säger Hannah Stanton.

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 250 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går tre unga ledare och förebilder från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor, som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Hittills har 27 unga ledare fått stipendiet som ska ge unga ledare en möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

För mer information, kontakta:

Caroline Thunved
Kommunikationschef Scouterna
0702-48 74 00
caroline.thunved@scouterna.se

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här. Nominera