2015 – Ideell sektor

Cecilia Andrén Nyström

Cecilia Andrén Nyström är 22 år och grundare av tränarutbildningsprogrammet Futebol dá força som verkar i Moçambique. Hon tilldelas Kompassrosen 2014 inom ideell sektor för att hon med mod i beslut och långsiktigt ansvar för en hållbar verksamhet har förändrat världen för tusentals tjejer som fått kunskap, en tro på sig själva och goda värderingar med fotbollen som samlingsplats.

”Det är lättare att acceptera att en flicka får spela fotboll likt pojkar än att på en gång acceptera att de har samma rättigheter. Men i och med att man accepterar att de får göra samma saker, erkänns faktumet att de har samma rättigheter och alltså samma värde.”

Cecilia Andrén Nyström har valt fotbollen som verktyg för att förändra världen. Som tränare och domare fokuserade hon mer på spelarnas självförtroende, både individuellt och som grupp, än på resultaten. Hon såg de unga spelarna växa och också stå upp för sig själva och för varandra även utanför planen. Hon började fundera på om det inte borde fungera ännu bättre att använda fotboll för att stärka unga tjejer där grundförutsättningarna är sämre än i Sverige.

En flytt till Moçambique gav henne chansen att prova sin idé och hennes initiativ Futebol dá força har till idag utbildat flera hundra volontära ledare till fotbollstränare. Ledarna har också utbildats i sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors och mänskliga rättigheter.

”Jag är särskilt stolt över att ha utvecklat ett koncept i Moçambique som vi nu även genomför i Sverige, och där vi har lyckats visa på att vi i Sverige har mycket att lära av Moçambique – ombytta roller mot vad det brukar vara.”

Cecilia Andrén Nyströms ledarskap präglas av integration och mångfald, kanske på grund av att hon i många sammanhang är den som sticker ut, som utländsk ung kvinna. ”Genom att själv vara öppen och tolerant för det okända och nya, ger det mina medarbetare trygghet att själva uttrycka sig och ta egna initiativ.”

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.