Arbetsläsgruppen för
Stiftelsen Ungt Ledarskap

Hedersordförande

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf leder Stiftelsens styrelse i urvalet, och valet av årets Kompassrosstipendiater.

Läsgruppen

Läsgruppen är en arbetsgrupp till styrelsen, utvalda för sin kompetens och intresse i ledarskapets betydelse. De förbereder ansökningsprocessen för styrelsens beslut.

Följande personer ingår i läsgruppen:

Daniel Dellham, Deedster
Hanna Broberg, chefsstrateg, SSR
Maria Ståhl, Riksidrottsförbundet
Ann-Gerd Bergdahl, Riksidrottsförbundet
Martin Björgell, Handelsbanken
Örjan Johansson, Atea
Marcus Bodin, Boogia Produktion
Stefan Jutterdal, senior rådgivare inom ledarskap
Julius Kramer, Folke Bernadotteakademien
Fahrudin Zejnic, Malmö stad
Ida Hennerdal, verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap

Kontaktperson

Ida Hennerdal, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
ida.hennerdal@ungtledarskap.se

Se samtliga unga ledare som fått stipendiet Kompassrosen.