Arbetsläsgruppen för
Stiftelsen Ungt Ledarskap

Hedersordförande

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf leder Stiftelsens styrelse i urvalet, och valet av årets Kompassrosstipendiater.

Läsgruppen

Läsgruppen är en arbetsgrupp till styrelsen, utvalda för sin kompetens och intresse i ledarskapets betydelse. De förbereder ansökningsprocessen för styrelsens beslut.

Följande personer ingår i läsgruppen:

Eva Fernvall, Karolinska
Daniel Dellham, Deedster
Hanna Broberg, chefsstrateg, SSR
Maria Ståhl, Riksidrottsförbundet
Hala Mohammed, Rädda Barnen
Per Nilsson, rektor, GIH
Patrik Schröder, Rädda Barnen
Martin Björgell, Handelsbanken
Mats Ekelund, Encourage
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Marcus Bodin
Rebecca Sundberg, verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap

Kontaktperson

Rebecca Sundberg, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Se samtliga unga ledare som fått stipendiet Kompassrosen.