Arbetsläsgruppen för
Stiftelsen Ungt Ledarskap

Hedersordförande

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf leder Stiftelsens styrelse i urvalet, och valet av årets Kompassrosstipendiater.

Läsgruppen

Läsgruppen är en arbetsgrupp till styrelsen, utvalda för sin kompetens och intresse i ledarskapets betydelse. De förbereder ansökningsprocessen för styrelsens beslut.

Följande personer ingår i läsgruppen:

Pål Burman
Daniel Dellham, Deedster
Eva Fernvall, Karolinska
Hanna Broberg, chefsstrateg, SSR
Sofia Kärrå, Riksidrottsförbundet
Hala Mohammed, Rädda Barnen
Per Nilsson, rektor, Ersta Sköndal
Elsa Crafoord, The Pepper Quest
Patrik Schröder, Rädda Barnen
Martin Björgell, Handelsbanken
Mats Ekelund
Rebecca Sundberg, verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap

Kontaktperson

Rebecca Sundberg, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Se samtliga unga ledare som fått stipendiet Kompassrosen.