Arbetsläsgruppen för
Stiftelsen Ungt Ledarskap

Hedersordförande

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf leder Stiftelsens styrelse i urvalet, och valet av årets Kompassrosstipendiater.

Läsgruppen

Läsgruppen är en arbetsgrupp till styrelsen, utvalda för sin kompetens och intresse i ledarskapets betydelse. De förbereder ansökningsprocessen för styrelsens beslut.

Följande personer ingår i läsgruppen:

Daniel Dellham, Deedster
Fahrudin Zejnic, Malmö stad
Maria Ståhl, Riksidrottsförbundet
Ann-Gerd Bergdahl, Riksidrottsförbundet
Martin Björgell, Handelsbanken
Åsa Strömberg, Linköpings kommun
Örjan Johansson, Atea
Stefan Jutterdal, senior rådgivare inom ledarskap
Gunilla Wirblad, HR-strateg
Jakob Olofsgård, riksdagsledamot
Therese Lennehag, hållbarhetschef i finanssektorn
Josefine Hellroth Larsson, vik. verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap

Kontaktperson

Josefine Hellroth Larsson, vik. verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
josefine.hellroth.larsson@ungtledarskap.se

Se samtliga unga ledare som fått stipendiet Kompassrosen.