2013 – Näringsliv

Julia Kalthoff

Julia Kalthoff var 24 år och vd på yxtillverkaren Wetterlings när hon tilldelades Kompassrosen 2013 för att hon med driftighet tryggt grundad i omtanke har modet att bryta mönster och fatta långsiktigt hållbara beslut som gynnat såväl kollegor, företag som miljö.

”Vi har räddat en gammal industri med dåliga förutsättningar, och statuerat bra exempel på vad man kan göra genom att bygga vidare på ett klassiskt svenskt kulturarv och värdera kvalitet och hantverksskicklighet.”

Genom att vända på traditionella karriärbanor och satsa på kunskap inom hantverk och tillverkning snarare än teoretisk ledarutbildning har Julia Kalthoff utmanat som ung vd på ett traditionellt företag i en manlig bransch. Genom ibland obekväma beslut, som att avsluta olönsamma kundrelationer, och medvetet öka produktionskostnaderna genom att satsa på svensk tillverkning och hög kvalitet har hon gett Wetterlings en ljus framtid. En insats som dessutom gjort skillnad för hela regionen. Hållbarhetsperspektivet sträcker sig också till ledarskapet som bygger på omtanke och engagemang i varje medarbetare.

Julia studerar idag vid Uppsala universitet och är marknadschef på Wetterlings.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.