Workshop 2009

2009 års workshop hölls den 14 oktober.

Årets tema var ”Korta reflektioner om hur ett gott värdebaserat ledarskap kan förena företagsnytta med samhällsnytta”.

Vill du läsa mer om våra events och workshops med stipendiaterna?