2010 – Offentlig sektor

Sofia Hartz

Sofia Hartz var 34 år och biträdande primärvårdsdirektör i Landstinget i Kalmar län när hon 2010 tilldelades Kompassrosen för att hon med prestigelöst lyssnande, övertygelse och driftighet ingjutit mod och nytänkande i en traditionell sjukvårdsorganisation. Hon har på så sätt lyckats samla gruppen till att genomföra metoder som stärkt såväl medarbetarna som patienternas hälsa.

”Det finns många personer med stor potential som inte har någon ledarroll, det är därför oerhört viktigt att ge dessa personer möjligheten att uttrycka sig och engagera sig.”

Sofia Hartz avancerade snabbt från första jobbet som informationsassistent till rollen som chef för Kalmar läns hälsovalsenhet. Hennes ledarroll har formats parallellt med uppbyggnaden av flera nya vårdsystem inom Kalmar läns sjukvård. Tydlighet, ödmjukhet och ett riktigt kundfokus präglade arbetet som bland annat ledde till att länets primärvård blev bland de mest tillgängliga i landet och en länsvid satsning på förebyggande hälsovård.

Efter att hon mottog stipendiet har Sofia Hartz arbetat som chef för planerings- och uppdragsenheten på Landstinget i Kalmar län och är idag beställarchef i samma organisation.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.