2014 – Offentlig sektor

John Franco

John Franco är 31 år och närpolisbefäl för stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Han tilldelas Kompassrosen 2014 inom offentlig sektor för att han gjort ett livsval för att bli en förebild och att leva i linje med sina goda värderingar och därigenom väglett både ungdomar och kollegor med modiga handlingar och ärlig empati.

”Mångfald är mer än hudfärg, könstillhörighet och sexuell läggning. Mångfalden kommer till sin rätt när vi kan se och nyttja de olika kompetenser som varje individ har med sig i ryggsäcken utifrån egna erfarenheter.”

Att arbeta konkret med brottsförebyggande arbete genom att påverka ungdomars moral och värderingar i ett tidigt skede, eller att skapa goda relationer genom samtal mellan ungdomar och poliser, är inte alltid prioriterat inom poliskåren. Men för John Franco är det en grundförutsättning för hans jobb som polis, ett yrkesval som formats av en uppväxt där förutsättningarna inte alltid var de bästa.

”Jag var papperslös. Det som lett mig hit där jag är idag är arbete. Andra får inte forma dig, du vet själv hur ditt liv ser ut och vart du vill. Om ditt liv avgörs av vad andra förväntas av dig så kommer du att bli väldigt begränsad.”

Möten med människor som trodde på honom och vänner som ville honom väl var avgörande för en ljusare framtid. Idag arbetar John Franco för att kunna bjuda tillbaka och förbättra för de som har sämre förutsättningar.

John Francos djupa engagemang för mångfald och utveckling har format hans ledarskap som präglas av tydlighet och ärlighet, både mot medarbetare och chefer. ”Om en ledare inte uppfattas som ärlig av gruppen raseras förtroendet för ledaren oavsett vilka andra positiva egenskaper ledaren än besitter.”

”Stipendiet är ett kvitto på att det jag gör och tror på uppskattas av andra människor. Det är viktigt när man försöker göra saker som är bra och rätt och men ibland nya för andra människor.”

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.