Workshop 2012

Inspirationstalare på 2012 års workshop, den 25 oktober var:

  • H.M. Konung Carl XVI Gustaf
  • Inga-Britt Ahlenius, undergeneralsekreterare för FN:s internrevision 2005-2010, generaldirektör för Riksrevisionsverket 1993-2003. Inga-Britt talar om ”Vikten av att vara rotad i sina värderingar och ha stark integritet.”
  • Arne Karlsson, ordförande för Ratos, vd för Ratos 1999-2012. Arne talar om ”Hur arbetar man med att orka bibehålla starka goda värderingar när fundamenten skakar?”

Temat var ”När ledarskapet prövas – värderingar som kompass när omvärlden förändras”.

I orostider utmanas inte sällan våra värderingar. Under workshopen diskuterades vilka värderingar är särskilt viktiga att hålla fast vid i orostider och utbyta erfarenheter kring deltagarnas erfarenheter från det värdebaserade ledarskapet.

Vill du läsa mer om våra events och workshops med stipendiaterna?