Aliya Sabirs första blogginlägg om tiden som Kompassrosstipendiat

Integration handlar inte enbart om att lära sig det svenska språket eller anpassa sig efter landets samhälleliga struktur. Integration handlar om kulturutbyte, om att mötas och inte låta okunskapen skapa rädsla för något man inte förstår. Alla samhällsmedlemmar har en hand i integrationsprocessen. Även vi ungdomar. En av mina största motgångar har bland annat varit min ålder, det kanske inte är så konstigt egentligen, med tanke på att jag inte hade någon erfarenhet av ledarskap, organisering eller hur man egentligen kan tillämpa integrationsåtgärder i samhället. Det jag fick göra var att vända den här motgången till min framgång och visa att ambitionen inte ligger i åldern. Jag kan vara 16 år och driva en av de viktigaste samhällsfrågorna. Jag kan vara 17 år och vara en god ledare för över 20 personer. Jag kan vara 18 år och vara en framgångsrik entreprenör. Vi ungdomar kan engagera oss och driva samhällsutvecklande ideér på ett sätt vuxna inte kan, och det här engagemanget är av stor vikt och bör ständigt värnas. När jag blev nominerad till kompassrosen, fick jag detta bekräftat. Jag fick bekräftat att ungdomars engagemang i samhället är väsentlig och betydelsefull.

Av denna anledning är det också en självklarhet för mig att nominera en ung ledare till kompassrosen. Vi ungdomar är den kommande generationen som kommer leda landet i framtiden. När vi uppmuntras, uppmärksammas och därefter hyllas för våra insatser i samhället, får vi också möjlighet att utvecklas i vårt ledarskap. Vi är på väg åt rätt håll, när vi får lära oss att använda våra värderingar och kunskaper i vårt ledarskap. Därför är jag tacksam för att Konungens stiftelse Ungt Ledarskap, just uppfyller detta och att jag, tillsammans med Ung Integration, får vara en del av det. Det är en ära och en fröjd. Jag kom dessutom i efterhand att inse hur många dörrar kompassrosen öppnade för mig. I samtida läge sitter jag i en reformgrupp och sätter Helsingborgs integration i fokus. Jag får åka runt i landet för att föreläsa om ungt entreprenörskap, ledarskap och hur man kan genomdriva inbringande idéer. Samtidigt som Ung Integration etableras nationellt. Detta gör jag parallellt med mina gymnasiestudier. Om man har ett engagemang och kan arbeta hälsofrämjande, räcker tiden åt gott och väl.