• Ledarskap
  • Mentorskap
  • Ungdomsfokus
  • Ungt ledarskap

Rapporten Ungdomsfokus 2023 är släppt

Ungt Ledarskap står bakom rapporten Ungdomsfokus 2023, som tas fram i samarbete med Rasmussen Analys.

Lågkonjunktur, instabilt världsläge och en rusande teknikutveckling är omvärldsskiftningar som har en stark påverkan på oss människor. Det märks i årets upplaga av Ungdomsfokus – rapporten som undersökt ungas syn på livet, värderingar och arbetslivet sedan 2015.

Rapporten bygger på en studie med 1000 respondenter i åldersgruppen 15-29 år och visar på en förändrad generation med en dystrare framtidssyn. De som tror att de kommer få det sämre än föräldragenerationen har blivit fler, hoppet kring klimatfrågan har sjunkit markant och oron för den snabba utvecklingen inom AI är stor. Samtidigt är det en generation som är redo att ta ansvar. Intresset för ledarskap är skyhögt bland unga och frågor som sjukvård och brottslighet har seglat upp som de viktigaste. Arbetsplatserna halkar dock efter. Få uppger att de får uppmuntran och stöttning att utveckla sitt ledarskap på sin arbetsplats och långt över hälften skulle vilja ha en mentor men har ingen.

Du kan också ladda ner rapporten Ungdomsfokus 2023 i sin helhet för att läsa den.

Rapporten lanserades under ett frukostseminarium. Där presenterar Sofia Rasmussen rapporten, och sedan följer ett intressant samtal med paneldeltagarna Albin Haglund, ung talesperson och och ledare från Scouterna, Andra Farhad, entreprenör och tidigare kompassrosstipendiat och Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna. Titta gärna på sändningen från rapportsläppet.