Rapporten Ungdomsfokus 2022 är här!

Vad tycker unga är viktigt för att trivas på arbetsplatsen? Hur ser de på ledarskap och värderingar? Och hur får man egentligen utlopp för sin kreativitet? Det och mycket annat handlar årets upplaga av den riksomfattande studien Ungdomsfokus om.

Det är Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap tillsammans med Rasmussen Analys som står bakom 2022 års upplaga av Ungdomsfokus. Resultaten bygger på svar från nästan tusen unga i åldrarna 15 – 29 år.

Ta del av rapporten i sin helhet genom att klicka på här: Ungdomsfokus 2022