Emina Sesto om det värdebaserade ledarskapet

Jag har en stark tilltro till att det värdebaserade ledarskapet bidrar till meningsfulla relationer som engagerar och inspirerar. Därför vill jag skicka med en uppmaning om att ständigt reflektera kring och utvärdera de egna värderingarna – hur påverkar de Ditt ledarskap och Dig som individ?

Det senaste året har jag mer än någonsin reflekterat kring värderingar, mer specifikt – mina värderingar och hur dessa styr och påverkar mig. Hur påverkar det mig som individ och hur påverkar det mig i mitt ledarskap? Vad betyder egentligen ett värdebaserat ledarskap för mig och hur anammar jag det? Ett värdebaserat ledarskap innebär för mig att jag står upp för mina värderingar och utifrån dem agerar i samtliga beslut som jag tar, både privat och som ledare. Värderingarna är det som styr mina handlingar, men även det som avgör vad som är viktigt för mig och vad jag anser vara rätt eller fel.

Några värderingar jag ställer högt i mitt ledarskap är välbefinnande och tillit. Det är otroligt viktigt för mig att de personer jag leder mår bra och trivs i sitt arbete, att de känner arbetsglädje och vet att jag alltid kommer att sätta deras hälsa i första hand. Jag uppmuntrar alltid de personer jag leder till att våga lyfta saker som inte känns bra, oavsett om det är något som påverkar i arbetet eller privatlivet – för att vi tillsammans ska försöka hantera situationen och göra det bättre. Den tilliten värderar jag högt, att en annan individ vågar öppna upp och berätta om det som inte känns bra – det är inget en skall ta för givet. Men, det är lika viktigt att leva som man lär och därför är jag noggrann med att själv också våga vara öppen tillbaka. Att berätta när jag kanske inte har de bästa dagarna och våga visa sig sårbar tror jag leder till bättre och mer ömsesidiga relationer.

Tillit är för mig grundläggande och det är något som stark kännetecknar mitt ledarskap. Genom att visa tillit tror jag att varje individ får möjlighet att växa och utvecklas. Jag uppmuntrar de jag leder till att våga ta egna och självständiga beslut då jag litar på att de kommer att göra det de tror är bäst. Även om det kanske blir fel, så är det inte hela världen – då löser vi det tillsammans. Det är viktigt för mig att ha en ledare som visar den tilliten gentemot mig, där jag får ta egna beslut utifrån min kompetens och mina värderingar. Jag upplever då ett större engagemang och arbetsglädje, där jag växer i min roll och därför hoppas jag bidra till att även andra känner det genom att visa samma tillit gentemot de jag leder.

Stiftelsens ledord mod, omtanke och handlingskraft är andra viktiga värderingar för mig. Min upplevelse är jag dagligen ger uttryck för dessa i mitt ledarskap. Omtanke är till exempel en naturlig del av arbetat inom omsorgen, omtanke både gentemot de som bor i LSS-verksamheterna jag ansvarar för, de individer jag leder, mina kollegor och andra personer jag möter i det dagliga arbetet. Jag har en stark tilltro till att det värdebaserade ledarskapet bidrar till meningsfulla relationer som engagerar och inspirerar. Därför vill jag skicka med en uppmaning om att ständigt reflektera kring och utvärdera de egna värderingarna – hur påverkar de Ditt ledarskap och Dig som individ?

Emina Sesto, 18 februari 2022