Oliver Titikic – Omtanke som min viktigaste värdering

Bara för att våra kamper inte syns betyder det inte att de inte finns. Därför är det viktigt att vi ger kärlek och är snäll mot varandra så vi kan hjälpa varandra framåt.

Vad gör vi när vi känner oss vilsna eller när vi går igenom en svår period? Jo, vi går tillbaka
till våra grundläggande värderingar. Värderingar är ett kraftfullt verktyg, dina värderingar blir
din kompass för dig själv och ditt ledarskap. Kompassen används när vi vill nå nya mål samt
när vi går vilse. Vid dessa stunder kan vi alltid komma tillbaka till våra värderingar för att
påminna oss själva om vem vi är, vart vi kommer ifrån samt vart vi är på väg.

2020 kom med många motgångar och lärdomar. Jag fick lära mig att övertänka gör mer
onytta än nytta för att i slutändan så paralyserar övertänkandet vår handlingskraft. Jag fick
även uppleva konsekvenserna av att ta mig ann för mycket arbete. Jag fick lära mig vikten av
kommunikation och jag fick även lära mig att du inte kan göra alla nöjda. De som söker efter
fel kommer alltid hitta fel. Det var flertal utmaningar på en kort period. Ett år fyllt med
lärdomar och motgångar. I efterhand är det en lättnad att kolla tillbaka och se hur långt jag
har kommit på ett år. Jag fylls av en känsla av stolthet när jag påminns om det gångna året,
för jag gav aldrig upp. Jag litade på min kompass som fick vägleda mig under denna svåra
period.

Det är under de tuffa perioderna där vi utvecklas som mest. Samtidigt är det under dessa
perioder som vi måste lita på våra värderingar för det är vår kompass. Men det är även i de
tuffa perioderna vi kan hitta nya värderingar. Det är under dessa perioder som vår kompass
utvecklas. Det är en evig process.

Att vara omtänksam är en värdering som är otroligt viktig för mig. Du vet aldrig vad en
annan person går igenom eller vad som händer i deras liv. Vi alla kämpar och har våra dagliga
demoner som vi brottas med. Bara för att våra kamper inte syns betyder det inte att de inte
finns. Därför är det viktigt att vi ger kärlek och är snäll mot varandra så vi kan hjälpa
varandra framåt. Kan vi göra omtänksamhet till vår gemensamma kompass ?

Oliver Titikic, 2021-02-15