Kompassrosstipendiat Paulina Olsson – Empathy is the new black. Kindness is the new cool.

Empathy is the new black. Kindness is the new cool. Ett ledarskap i förändring – både på arbetsplatsen och i vardagen.

Jag sitter på ett co-working space i ett soligt Sydney och ska precis avsluta ännu en spännande dag med Peppy Pals. Mitt team vaknar sakta upp i ett snötäckt Stockholm. 15.000 km skiljer oss åt, men bara en millisekund i den digitala världen.

Att leda i en digital värld är både utvecklande och utmanande. Det innebär en stor frihet för mig, och det har varit viktigt för min personliga utveckling att kunna arbeta från nya platser i världen. Likaså har det nästintill varit avgörande för Peppy Pals tillväxt att vi har kunnat bygga relationer med människor och organisationer från olika delar av världen. Samtidigt märker jag att det också är en utmaning i det vardagliga arbetet. Att det tar längre tid att fatta beslut över e-mail, både internt och externt, är underförstått, men det som jag tror många glömmer bort är vikten av de mänskliga mötena.

Faktum är att det som utmärker framgångsrika ledare är deras nivå av Social och Emotionell Intelligens (EQ), dvs hur bra de är på att hantera människor och deras känslor samt visa empati för sina medarbetare. Likaså visar en studie gjord på 180 team på Google att det som karaktäriserar de högst presterande teamen, de så kallade “dreamteams”, är bland annat snällhet och förmågan att skapa en känsla av tillhörighet.

Det är därför inte så konstigt att jag upplever att en pusselbit saknas under mina veckor i Sydney när jag inte kan checka in med teamet på plats, att se och känna hur motivationen, eller i vissa fall frustrationen, cirkulera i rummet, eller att kunna ge den där härliga high-fiven till en kollega.

I takt med att robotar och AI tar över många av våra jobb, så blir färdigheter som 1) flexibilitet, 2) kreativitet 3) samarbete och 4) att bygga hälsosamma relationer allt viktigare – inte minst i ledarskap. Inom bara ett par år menar World Economic Forum att EQ kommer vara en av de mest efterfrågade egenskaperna på arbetsmarknaden.

Att ledarskap behöver genomgå en tydlig förändring och fokusera mer på mellanmänskliga färdigheter känns därför inte så främmande, utan snarare avgörande om man vill attrahera rätt människor och talang till sitt team. Mål och strukturer är absolut viktigt för vår motivation och en förutsättning för att kunna utföra ett grundläggande arbete, men en högre grad av empati och fokus på relationsbyggnad kommer skapa dreamteams.

Därför anser jag att fler nutida ledare behöver anamma, och också bana väg för, det unga, värdebaserade ledarskapet. En våg av framtidens mer empatiska ledare som karaktäriseras av mod att följa sina värderingar, och samtidigt agera med omtanke (snällhet och empati) mot sin omgivning.

Det unga, värdebaserade ledarskapet grundar sig i mångt och mycket på EQ. För mig är det ett sätt att vara och agera, oavsett om jag är med vänner eller i en arbetsrelaterad situation. Det är dessutom något som alla kan efterleva – inte bara de som titulerar sig ledare. EQ, till skillnad från IQ, är nämligen en dynamisk förmåga som vi alla kan öva på. Det betyder alltså att vi alla är, och kan bli, en mer empatisk ledare, och att vi alla kan inspirera andra att agera med lite mer omtanke och empati. Se bara på Julius, Omid och Gustav – mina medstipendiater av Kompassrosen.

Framförallt så behöver vi se till att dessa mjuka värden, som bevisligen är av största vikt för både prestation och välmående, får existera i den hårda, digitala världen. Idag anses telefon, chat och videosamtal som ett effektivt och smidigt sätt att kommunicera när man inte kan, eller för den delen behöver, träffas. Det vi lätt glömmer bort är att det fortfarande är samma personer som vi behöver skapa samma förutsättningar för som i ett verkligt möte för att uppnå ett likvärdigt resultat. Istället hoppar vi i de digitala mötena ofta över en sån enkel sak som att ta fem minuter och fråga hur alla mår eller hur dagen har varit, något som vi naturligt skulle ha gjort på kontoret eller i fikarummet.

För att öka empati, snällhet och samarbete och skapa likvärdiga relationer i en digital värld behöver vi därför tänka till en extra gång. Framförallt när det gäller hur vi behandlar och bemöter andra. Mitt önskemål är därför att du reflekterar över vilken förebild och ledare du vill vara – i din omgivning, på din arbetsplats och inte minst i sociala medier.

Det är dags för en ny era av ledarskap. Ett ledarskap som vi alla kan ta ansvar för – där empathy is the new black och kindness is the new cool – oavsett om det är digitalt, på arbetet, eller i vardagen. Tillsammans kan vi precis som Google forma “dreamteams” bestående av vänner, familj eller kollegor som kommer förändra världen.