28-åriga förstaläraren Mariam får Kompassrosen för kreativ pedagogik och inkluderande ledarskap

Mariam Johansson, förstalärare på Jensen Gymnasium, belönas för sitt pedagogiska och inkluderande ledarskap som är engagerat, omtänksamt och tydligt. Eleverna hyllar Mariams förmåga att locka fram det bästa hos varje enskild individ genom att bygga relationer, ställa höga krav och visa att hon litar på deras förmågor. Med stöd i sin egen uppväxt och med erfarenheter av kulturkrockar vågar hon ta samtalen om vad som krävs för en bättre integration i Sverige. Den 14 april tar hon emot Kompassrosen av H.M. Konung Carl XVI Gustaf, ett stipendium på 250 000 kr i kategorin offentlig sektor.

Mariam är född i Irak och kom till Sverige och Saltsjöbaden som åttaåring. Hennes intresse för jämställdhet och mänskliga rättigheter väcktes tidigt då hon själv upplevt tydliga kulturskillnader där flickor inte fått samma möjligheter som pojkar. Vid sidan av lärarutbildningen i Uppsala har Mariam ett stort ideellt engagemang och har gått Elektras utbildning för Sharaf hjältinnor, kurserna Värdebaserat ledarskap och Värsta fördomen i Scouternas regi och varit mentor i programmet Mentor Sverige.

– Jag vet att jag gjort ett avtryck i många unga människors liv och jag brinner för att vara en del av deras utveckling. Ett öppet Sverige är viktigt för mig, ett Sverige som står upp för mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Att våga lyfta kulturkrockar är ett viktigt verktyg i mitt ledarskap och jag har alltid en fot i elevernas värld, vilket är nyckeln till framgång, säger Mariam Johansson.

Mariam hoppas att stipendiet ska bidra till möjligheten att få lära och inspirera andra pedagoger att kunna bygga starka relationer med elever och därmed spela en större roll i integrationsarbetet. Hon vill att läraryrket ska uppmärksammas och få bekräftelse för det viktiga arbetet som utförs i skolan varje dag.

– Just nu håller jag på att skriva en bok om mina erfarenheter som lärare och hur jag arbetar med att stärka unga flickor. Min förhoppning är att andra ska få en bättre inblick i en lärares vardag och vilken roll vi spelar för unga människor, säger Mariam Johansson.

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 250 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går tre unga ledare och förebilder från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor, som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Hittills har 27 unga ledare fått stipendiet som ska ge unga ledare en möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

För mer information, kontakta:

Presskontakt Mariam Johansson Elisabeth Danefjäll, 0766-23 25 79 eller elisabeth.danefjall@scouterna.se
Caroline Thunved, kommunikationschef Scouterna, 0702-48 74 00 eller caroline.thunved@scouterna.se