2020

 

Victoria Söderlund

Victoria Söderlund, 22 år är scoutledare och grundskollärare. Hon tar emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap baserat på ansvar, mod och handlingskraft skapat en gemenskap där alla får vara med och vara den bästa versionen av sig själva”.

Victoria Söderlund, 22 år, är ledaren som utmanar normer med öppenhet och ett lyssnande ledarskap. Hennes arena är Scouterna där hon är kårordförande och avdelningsledare i Rogsta scoutkår. Victoria tilldelas Konungens stipendium Kompassrosen för att hon med ett värdebaserat ledarskap baserat på ansvar, mod och handlingskraft skapat en gemenskap där alla får vara med och vara den bästa versionen av sig själva.

Naturintresset startade i Skogsmulle och sedan åtta års ålder är Victoria scout, till sommaren är hon färdigutbildad grundskolelärare. Som avdelningsledare och kårordförande i scoutkåren bygger och utvecklar hon scoutverksamheten tillsammans med sina ledarkollegor för att passa alla barns olika förutsättningar och det ideella engagemanget växer sig starkare för varje år som går.

– Jag vill att vi tar barn och unga på allvar. Jag brinner för inkludering, att alla får vara med, att barn och ungdomar ska få en meningsfull vardag och att scoutorganisationen ska leva vidare. Mina grundläggande värderingar har jag byggt upp sedan barnsben, från att själv ha varit den som blivit inkluderad, till den som leder scoutträffarna och låter barn och ungdomar med olika bakgrund få en trygg plats är de trivs, säger Victoria och fortsätter:

– Jag vill att vi tar diskussioner och pratar med de unga om vilka värderingar som är viktiga. Vi behöver samhällets utmaningar tillsammans med de unga, spela på deras nivå för att de ska förstå samtidigt som vi måste lära oss att förstå vad de menar. Vi behöver alltså hänga med i hur de unga pratar, lära oss att förstå̊ och vara vaksamma på när deras beteenden förändras för att kunna stödja dem. Som ledare vågar Victoria att tänka nytt och drivs av att se till att varje barn hittar en egen plats i verksamheten. Öppenhet, samarbete och relationsskapande är viktiga värderingar i hennes ledarskap.

–Jag vill vara den ledaren som hejar på när de unga tar nya steg. Ledare som bygger relationer, talar sanning, är ödmjuka, förstående och som motiverar är egenskaper jag inspirerats av. Inom Scouterna vill jag alltid motivera de unga till att våga testa nya saker och söka sig utanför sin komfortson. Den drivkraften, att finnas med från början, tro på̊ dem, stödja, motivera och vara med hela vägen, den tror jag är avgörande för ett bra ledarskap och det vill jag lära mig mer om, säger Victoria.

Pressmeddelande: Scouten Victoria Söderlund från Hudiksvall belönas för modigt ledarskap

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.