Svenska

  • Ledarskap
  • Mentorskap
  • Ungdomsfokus
  • Ungt ledarskap

Rapporten Ungdomsfokus 2023 är släppt

Ungt Ledarskap står bakom rapporten Ungdomsfokus 2023, som tas fram i samarbete med Rasmussen Analys. Lågkonjunktur, instabilt världsläge och en rusande teknikutveckling är omvärldsskiftningar som…

Läs mer