Seminariet Ungt Ledarskap 2023

Välkommen till en heldag av inspirerande talare, unika möten och samtal som går på djupet. I närvaro av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf möts etablerade och unga ledare från samhällets alla sektorer. Tillsammans kan vi ta viktiga steg i att främja ungas ledarskap i såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor. Dagen är ett samarrangemang mellan Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap finns för att lyfta fram och främja det unga, värdebaserade ledarskapet. Idag finns många unga som är både villiga och kompetenta att ta ett kliv framåt i sina ledarroller. Alltför ofta stoppas de av strukturer, attityder och fördomar om vad unga ledare kan uppnå och åstadkomma. Det vill vi ändra på! På Stiftelsen Ungt Ledarskap tror vi att det är möjligt att bygga ett bättre samhälle, ett samhälle byggt på mod, omtanke och handlingskraft. Och vi vet att unga ledare är helt avgörande för att lyckas med det. Håller du med oss? I så fall är du helt rätt person att delta på Seminariet Ungt Ledarskap.

Seminariet Ungt Ledarskap 2023 arrangeras den 22 maj i Göteborg. Temat för året är Värdebaserat ledarskap i en polariserad värld.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt med information om det specifika programmet för Seminariet Ungt Ledarskap 2023.

Frågor?

Maila oss på info@ungtledarskap.se