Seminariet
Ungt Ledarskap 2023

Välkommen till en heldag av inspirerande talare, unika möten och samtal som går på djupet. I närvaro av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf möts etablerade och unga ledare från samhällets alla sektorer. Tillsammans kan vi ta viktiga steg i att främja ungas ledarskap i såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor. Dagen är ett samarrangemang mellan Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna.

Seminariet Ungt Ledarskap samlar ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor till samtal och fördjupning om ledarskap och goda värderingar. Det är en unik mötesplats där unga och etablerade ledare möts, delar erfarenheter och kunskap med varandra. Vi samlas runt runda bord och samtalar i ögonhöjd. Du som är inbjuden som gäst tar med dig dina erfarenheter, din kunskap och ditt ledarskap. I utbyte får du perspektiv, fördjupning och reflektioner från andra ledare. Dina främsta redskap under dagen kommer vara nyfikenhet och en villighet att dela med dig.

Årets tema

Årets tema är Värdebaserat ledarskap i en polariserad värld. Med utgångspunkt i temat får vi tillsammans med inbjudna talare och 2023 års Kompassrosstipendiater fördjupa oss i denna en av vår tids stora samhällsfrågor.

Genom Seminariet Ungt Ledarskap vill Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna bjuda in till samtal och fördjupning om de utmaningar som ett polariserad samhällsklimat ställer ledare inom olika sektorer inför. Hur bygger vi förtroende och respekt mellan människor när så mycket i samhällsdebatten fokuserar på hur olika vi är och vad vi inte har gemensamt? I den unga generationen kan vi se olika svar på utmaningarna vårt samhälle står inför. Vissa vänder sig inåt och fokuserar på det som ligger nära och känns greppbart. Andra står och rycker i det etablerade samhällets ärm och vill peka ut möjligheterna och vägen framåt. Hur kan vi som ledare förena behovet av trygghet med att se bortom den egna polen i polariseringen? Hur gör vi för att det modiga, värdebaserade ledarskapet ska komma fram och få ta plats? Vilka lösningar för ett mer inkluderade och omtänksamt samhälle ser vi? Var kan vi hitta inspirationen för att minska polariseringen?

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap finns för att lyfta fram och främja det unga, värdebaserade ledarskapet. Idag finns många unga som är både villiga och kompetenta att ta ett kliv framåt i sina ledarroller. Alltför ofta stoppas de av strukturer, attityder och fördomar om vad unga ledare kan uppnå och åstadkomma. Det vill vi ändra på! På Stiftelsen Ungt Ledarskap tror vi att det är möjligt att bygga ett bättre samhälle, ett samhälle byggt på mod, omtanke och handlingskraft. Och vi vet att unga ledare är helt avgörande för att lyckas med det. Håller du med oss? I så fall är du helt rätt person att delta på Seminariet Ungt Ledarskap.

Årets huvudtalare: Henrik Henriksson

Henrik Henriksson är VD för det industriella startup-bolaget H2 Green Steel, som bygger en storskalig anläggning för fossilfri produktion av stål i Boden. Dessförinnan var Henrik VD och koncernchef för Scania, där han ledde förändringen mot hållbara transporter. Henrik är styrelseledamot i AB Electrolux, Hexagon AB, Creades AB, SAAB AB och Svenskt Näringsliv och är även medförfattare till boken Sustainability Leadership: A Swedish Approach to Transforming Your Company, Your Industry and the World.

Tid pch plats

Seminariet Ungt Ledarskap 2023 arrangeras den 22 maj i Göteborg mellan kl. 13.00 och 17.00. Incheckning mellan 12.15 och 12.40. Det serveras ingen gemensam lunch.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt med information om det specifika programmet för Seminariet Ungt Ledarskap 2023.

Frågor?

Maila oss på info@ungtledarskap.se