Så leder du värdebaserat i tider av stor ovisshet

Konungens Stiftelse Ungt ledarskap har följt tio Kompassrosstipendiater för att se hur deras värdebaserade ledarskap förändrats och utvecklats för att klara utmaningarna som pandemin ställt deras verksamheter och ledarskap inför. Samtalen har publicerats och har resulterat i åtta tips om hur man leder mer värdebaserat i tider av oro och förändring. Beslutsfattande, medarbetarskap, kreativitet, värderingarnas betydelse och modet att prova nya inriktningar är ämnen som står i fokus.

20180416 Diplom- och stipendieutdelning på Kungliga slottet i Stockholm. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap.

  • Lita och lyssna på din inre kompass och dina värderingar – fortsätt att ”walk the talk” och våga leda värdebaserat även när det stormar runt omkring. Du har så mycket av dina värderingar i ryggmärgen, använd dem mer än du gjort tidigare.
  • Ta ett steg tillbaka och titta på organisationens värderingar – vad är ert syfte, varför jobbar människor hos er och vilka är deras drivkrafter. Låt medarbetarna ta plats och skapa nya möjligheter.
  • Ta hand om ditt team och lyssna in hur de mår – det kan krävas att du överkommunicerar och behöver ställa samma fråga fem gånger – men det är det värt.
  • Kliv fram som ledare och led med kontinuitet – Visa en tydlig och transparent riktning och led med trygghet, omtanke och struktur. Behåll ordinarie processer och ansvarsfördelning så långt det är möjligt och kommunicera tydliga målsättningar anpassade efter medarbetarnas förmågor.
  • Ledaskap handlar om att våga fatta tuffa beslut – bara för att det är enkelt betyder det inte alltid att det är bra, var sann mot dig själv och fatta beslut som känns rätt i magen.
  • Var modig! Ta nya riktningar i ditt företagande, organisation och ditt ledarskap – Tänk nytt, våga köra, våga satsa, våga testa, våga ställa om och våga prova nytt. Tillåt dig själv att misslyckas.
  • Håll i och håll ut! Fortsätt köra på utifrån gällande förutsättningar och försök att behålla hoppet och förmedla den inspiration och motivation du själv har. Håll ihop och peppa varandra!
  • Ikläd dig inte rollen som superhjälte – våga be om hjälp och vara sårbar när det är svårt eller du behöver vägledning. Använd dina egna ledarförebilder och lär av erfarenhet.

Tipsen kommer från Shanga Aziz, Julius Kramer, Louise Lindén, John Franco, Cecilia Bergman Sandström, Andra Farhad, Arvid Morin, Paulina Olsson, Emma Arnesson och Hamza Mostafa.

Samtalen i sin helhet finns här!